2019 - S/Y RZESZOWIAK NA ATLANTYK - miasto Rzeszów wspiera rejs

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych etapach mogą zgłaszać się mailowo na adres związku : rozzbiuro@wp.pl lub telefonicznie - 606 688 520 (Bogdan Bednarz).