Władze Związku

Zarząd Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2021-2025

Zarząd: 
1. Jędrusiak Wanda  -  prezes  
2. Janusz Świętoniowski  - wiceprezes ds. finansowych
3. Glac Agata – wiceprezes ds. szkolenia
4. Bednarz Bogdan   -  wiceprezes ds. morskich
5. Kołodziej Gabriela  -  sekretarz
6. Jerzy Kulasa  -  członek
7. Jerzy Błażejowski  - członek
 
Komisja Rewizyjna:
1. Brzozowski Henryk  -  przewodniczący
2. Tryczyńska Alicja   -  sekretarz
 
Sąd Związkowy 
1. Duś Marian  - przewodniczący
2. Jakub Wasilewski  - sekretarz

 

 Poprzednie kadencje
-----------------------------

Zarząd Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2017-2021

 Wanda Jędrusiak Prezes
 Agata Glac Wiceprezes ds. Szkolenia
 Bogdan Bednarz Wiceprezes ds. Morskich
Ryszard Prawdziuk Wiceprezes ds. Finansowych

 Jerzy Leniart Sekretarz
 Janusz Świętoniowski Członek Zarządu
 Grodecki Łukasz Członek Zarządu
 Maciejczyk Lesław  Członek Zarządu
 Dudek Wojciech Członek Zarządu
 Stanisław Arian Delegat na Zjazd PZŻ
 Janusz Bobula Trener Koordynator Kadry Wojewódzkiej Młodzików na sezon 2018
 
Zbigniew Sokół  Członek Honorowy Związku - Prezes Honorowy 
 Jerzy Trześniowski Członek Honorowy Związku
 Władysław Podleśny Członek Honorowy Związku
 Jerzy Wróbel Członek Honorowy Związku
 
 KOMISJA REWIZYJNA ROZŻ
 Henryk Brzozowski Przewodniczący
 Elżbieta Gwardecka Członek
 Jerzy Kulasa Członek
 Tomasz Bocheński Członek
 Marek Szpunar Członek
 
 OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI ROZŻ
 Krzysztof  Stafiej Przewodniczący
 Stanisław Arian Członek
 Alicja Tryczyńska Członek
 Zbigniew Sokół Członek
 Wojciech Wikiera Członek