Informacja dot. rejestracji jachtów

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE REJESTRACJI JACHTÓW i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym – REJA24.
OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.:
• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich.
W Rzeszowie rejestracją zajmuje się Oddział Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej, Wydział Klimatu i Środowiska, Urząd Miasta Rzeszowa
 
 
Dziękuję
Wanda Jędrusiak
Prezes Zarządu RPZŻ