Kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Zapraszamy na kurs instruktorski na stopień MIŻ PZŻ  organizowany w dniach  20.08 - 29.08.2017 r.


Egzamin - 30.08.2017 r.
Miejsce kursu - Baza ROZŻ Wyspa Polańczyk Jezioro Solińskie
Cena kursu - 1200 zł
Do kursu dopuszczone zostaną osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają:
- co najmniej wykształcenie średnie,
- stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
- umiejętności pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym,

i z wynikiem pozytywnym zaliczą sprawdzian dopuszczający do szkolenia.

KWŻ kursu - Jerzy Durejko
Kontakt ; Agata Glac - nr tel. 693 062 786