Projekt Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Operacja pn. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego