XII MEMORIAŁ LEONA DWORNIKOWSKIEGO

REGATY DŁUGODYSTANSOWE
1. Organizator: Rzeszowski Podkarpacki Związek Żeglarski w Rzeszowie.
2. Termin i miejsce : 19.08.2023 r. Polańczyk Jezioro Solińskie, CW Wyspa Energetyk.
3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Żeglarstwa 2021-2024 ISAF, oraz Instrukcją Żeglugi.
4. Wyścig rozegrany zostanie w klasach: T3, T2, T1, Turystyczna, Open 6.3, OPTIMIST oddzielny wyścig dla wychowanków Leona i wszystkich chętnych.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą na kei CW Wyspa Energetyk w dniu 19.08.2023 r. (sobota) w godz. 9:00 – 10:15
- Otwarcie około godz. 10:30
- Start do wyścigu w dniu 19.08.2023 r. godz. 11:00 – 11:30 (sobota)
Przewiduje się rozegranie 1-go wyścigu długodystansowego.
Trasa podana będzie w komunikacie Sędziego Głównego, wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu regat.
6. Wpisowe wynosi 100 zł od jachtu, 10 zł od każdego załoganta na jachcie.
7. Instrukcja Żeglugi zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
8. Wyścigi rozegrane zostaną na trasie przedstawionej podczas odprawy sterników.
9. Zawodnik zgłaszający się do wyścigu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania Memoriału oraz we wszystkich materiałach dotyczących imprezy. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją zawodów.
10. Wszyscy uczestnicy biorący udział w regatach płyną na własną odpowiedzialność.
11. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności,
jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako
konsekwencji udziału w regatach.
12. Każdy sternik musi być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie OC.
13. W sobotę około godz. 17:00-17:30 zakończenie – ogłoszenie wyników - spotkanie przy muzyce z uczestnikami, przyjaciółmi, kolegami, wychowankami Leona w Tawernie u Michała.
14. Zwycięzcy regat w .poszczególnych klasach otrzymują trofea i dyplomy.
15. Postanowienia końcowe:
- sędzią głównym regat jest osoba powołana przez Organizatora,
- werdykt sędziego jest ostateczny,
- impreza ma charakter rekreacyjny,
- Organizator podczas zawodów zapewnia uczestnikom opiekę ratowników - BWOPR.
Organizator zastrzega sobie zmianę w programie w zależności od zaistniałej sytuacji.
Organizator: Rzeszowski Podkarpacki Związek Żeglarski