Zapraszamy na IX edycję regat ŻAGLE O ŚWICIE w dniu 23.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

IX EDYCJA REGAT  ŻAGLE O ŚWICIE

 1. Organizator:  Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski, 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2,
 2. Termin :    23.09.2017 r.
 3. Miejsce :   Jezioro Solińskie, Polańczyk - przystań CW WYSPA
 4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Żeglarstwa 2013-2016 ISAF, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017 – 2020, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.
 5. Wyścig rozegrany zostanie w  klasach: T3, T2, T1, Open.
 6. Zgłoszenia  w dniu  22.09.2017 r. (piątek) w godz.  20.00 - 22.00.
  - Otwarcie  i odprawa sterników o godz. 22.10.
  - Start do wyścigu w dniu  23.09.2017 r. (sobota). Planowana godz. startu  - 5.00.
  Przewiduje się rozegranie 1-go wyścigu długodystansowego. Linia startu i mety oraz trasa  podana będzie w komunikacie Sędziego Głównego i na tablicy ogłoszeń w dniu 23.09.2017r.                                                         
 7. Wpisowe  wynosi  50 zł od jachtu i 10 zł od każdego na jachcie.
 8. Instrukcja Żeglugi  będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej na tablicy ogłoszeń.
  Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
 9. Wyścigi rozegrane będą na trasie przedstawionej na odprawie sterników i na tablicy ogłoszeń.
 10. Zgłaszający się zawodnik do wyścigu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat  oraz we wszystkich materiałach dotyczących imprezy.
 11. Wszyscy uczestnicy biorący udział w regatach, płyną na własną odpowiedzialność. Żadna                 z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników od ponoszenia odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika  lub jego jacht, wynikającą  z udziału w wyścigach.
 12. Każdy sternik musi być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 13. Oficjalne zakończenie  ok.  godz. 17.00  w dn. 23.09.2017 r. Zwycięzcy  regat w poszczególnych klasach,  otrzymują za I-III miejsca  trofea  a sternicy jachtów startujących w regatach losują tygodniowy rejs na s/y Rzeszowiak w sezonie 2018.    Każdy sternik otrzyma koszulkę okolicznościową sponsorowaną przez  KLIMAGRA Leżajsk.  Po rozdaniu nagród organizator zaprasza na poczęstunek i imprezę integracyjną. Regaty posiadają Licencję na przeprowadzenie regat  wraz ubezpieczeniem OC organizatora.

      Organizator ROZŻ