Zapraszamy na regaty "Żagle o świcie"

W dniu 30.09.2023 r. zapraszamy na regaty "ŻAGLE o ŚWICIE", ostatnie regaty kończące sezon RPZŻ na Jeziorze Solińskim.
 
Zawiadomienie o regatach XV Regaty Długodystansowe Żagle O Świcie o Puchar Prezesa Rpzż
1. Organizator:  Rzeszowski Podkarpacki Związek Żeglarski, 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2, 
2. Termin :  30.09.2023 r. 
3. Miejsce :  Jezioro Solińskie, Polańczyk - przystań CW WYSPA 
4. Regaty będą rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem jako jeden wyścig długodystansowy.
5. Wyścig rozegrany zostanie w  klasach: T3, T2, T1, Open.
6. Zgłoszenia w dniu  29.09.2023 r. (piątek)  godz.  19:30 – 21:15
   • Otwarcie i odprawa sterników o godz. 21:30  (piątek)
   • Start do wyścigu w dniu  30.09.2023 r. (sobota). Planowana godz. startu  -  5:00
Przewiduje się rozegranie 1-go wyścigu długodystansowego. Linia startu i mety oraz trasa  podana będzie w komunikacie Sędziego Głównego i na tablicy ogłoszeń w dniu 30.09.2023 r.
7. Wpisowe  wynosi  100 zł od jachtu i 10 zł od każdej osoby na jachcie.
8. Instrukcja Żeglugi  będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej na tablicy ogłoszeń. 
Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
9. Wyścigi rozegrane będą na trasie przedstawionej na odprawie sterników i na tablicy ogłoszeń.
10. Wszyscy uczestnicy biorący udział w regatach, płyną na własną odpowiedzialność.  Organizator regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie.
11. Prawo do wizerunku: Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. Każdy sternik musi być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
13. Oficjalne zakończenie w dn. 30.09.2023 r. około godz. 1700. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy  regat w poszczególnych klasach otrzymują statuetki a sternicy jachtów startujący w regatach losują tygodniowy rejs na s/y Rzeszowiak w sezonie 2024.            
Po rozdaniu nagród organizator zaprasza na poczęstunek  i imprezę integracyjną przy muzyce.
14. Postanowienia końcowe
     1. Sędzią  Głównym jest osoba powołana przez Organizatora.
     2. Werdykt sędziego jest ostateczny. 
     3. Impreza  ma charakter rekreacyjny.
     4. Organizator podczas zawodów zapewnia uczestnikom opiekę ratowników BWOPR.
     5. Organizatorzy posiadają licencję na organizację regat. 
 
Organizator zastrzega sobie zmianę w programie w zależności od warunków  i zaistniałych  sytuacji.                                                                                                                                                                
Organizator : Rzeszowski Podkarpacki Związek Żeglarski