Zaszczytne wyróżnienia Polskiego Związku Żeglarskiego dla działaczy RPZŻ.

Podczas uroczystości zakończenia regat XII memoriału Leona Dwornikowskiego MEDALEM ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA ŻEGLARSTWA POLSKIEGO uhonorowani zostali długoletni działacze RPZŻ:  HENRYK BRZOZOWSKI i JERZY KULASA. W imieniu PZŻ medale wręczyła Prezes RPZŻ Wanda Jędrusiak oraz Komandor Regat Janusz Świętoniowski.
Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego nadawany jest od 1997 roku działaczom szczebla krajowego lub okręgowego, za co najmniej dwudziestoletnią aktywną działalność na rzecz Polskiego Związku Żeglarskiego, a także wybitnym sportowcom, medalistom olimpiad, mistrzostw świata i Europy, wybitnym i zasłużonym dla PZŻ działaczom państwowym, sponsorom, którzy w sposób znaczący wzbogacili PZŻ lub jego agendy.
W poprzednich latach to zaszczytne wyróżnienie otrzymali także inni działacze RPZŻ: Zbigniew Sokół, Jerzy Wróbel, Wanda Jędrusiak, Agata Glac.